Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

TRADUKI – prevodilačka radionica

.

logo_buchwien2008
20. novembra 2008. 10:00-14:00, Bečki sajam - Messe Congress Center, dvorana 2, 3, 4

Kultur Kontakt Austria predstavlja projekat  koji nastoji podstaći književnu razmjenu između Jugoistoka Evrope, Njemačke, Švajcarske i Austrije.

Štampa

Međunarodna prevodilačka radionica 2009

.

berlin_uebersetzerwerkstatt
© Tobias Bohm/LCB
Trenutno takmičenje Literarnog kolokvija iz Berlina:

Međunarodna prevodilačka radionica 2009.održat će se od 8. -15. 3. 2009., njeno je otvaranje u Berlinu (a uključuje rad na tekstu Jenny Erpenbeck) nakon čega slijedi posjeta Lajpciškom sajmu knjiga.

U saradnji sa Fondacijom Robert Bosch na takmičenje se mogu prijaviti (do 30.11.2008.) prevodioci za njemačko govorno područje iz Srednje i Istočne Europe, Francuske, Turske, SAD-a, Kine i Japana. više informacija

partneri u projektu

traduki partners 2014 d