Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Čitanje Christopha Ransmayra i Daniele Danz u Bukureštu

.

bukarest_ransmayr
Christoph Ransmayr i Daniela Danz
25. septembra 2009. austrijski romanopisac Christoph Ransmayr i njemačka pjesnikinja Daniela Danz čitali su u bukureštanskoj knjižari Cărtureşti iz svojih knjiga Posljednji svijet/Die letzte Welt (Ransmayr) i Pontus (Danz). U ta dva svoja djela autori se bave temom Crnog mora. Drugo izdanje Ransmayerova romana izašlo je 2009. u rumunskoj izdavačkoj kući RAO. Čitanje je organizovalo Udruženje S. Fischer (TRADUKI) u saradnji s Austrijskim Kulturforumom u Bukureštu, izdavačkom kućom RAO, Informacionim centrom za knjigu u Bukureštu i Goethe-Institutom u  Bukureštu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d