Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Umjetnički rezidencijalni programi 2018. u Austriji

.

561 residenceKancelarija austrijskog saveznog kancelara u saradnji sa Kultur Kontaktom Austria daje 50 rezidencijalnih stipendija za 2018.u Austriji (Beču i Salcburgu). Cilj rezidencijalnih stipendija je upoznavanje sa austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakta sa austrijskim umjetnicima. U ponudi stoje posjete galerijama, ateljeima i muzejima, kontakti sa književnom i izdavačkom scenom te pristup muzičkom životu Beča i Salcburga.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d