Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Gra të shquara shqiptare

Shukriu, Edi.

shukriu albankeZbirka je to biografija i bibliografija značajnih albanskih žena od helenističko-ilirskog doba do danas. Autorica nam omogućava pregledan uvid u gotovo nepoznat svijet Albanki i njihov doprinos afirmaciji albanske nacije.

Gra të shquara shqiptare Edi Shukriu u crnogorskom prijevodu (probni ulomak) Jovana Nikolaidisa s naslovom Eminentne Albanke objavljen je kod izdavača Plima iz Ulcinja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d