Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Nikolaidis, Jovan

nikolaidis jovanJovan Nikolaidis rođen je 1950. u Ulcinju, od 1974. radio je u Sarajevu za dnevne novine Oslobođenje. Početkom 1990-ih vratio se u svoj rodni grad Ulcinj i otada se posvećuje kulturalnom dijalogu između Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Osnovao je nakladu Plima i inicirao crnogorsko-albanski časopis za kulturu Plima-Batica. Osim toga, inicijator je i izdavač prvog magazina na albanskom jeziku u  Crnoj Gori, Kronika. Jedno od njegovih najvažnijih djela su romani Velaskez i Valdinos 33, kronike Ulcinjska pisma i Fosforne brojanice te politički komentari Crnogorska krivica o pitanju crnogorske krivnje.