Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Shukriu, Edi

.

shukriu edi© Tom LantoshEdi Shukriu rođena je 1950. u Prizrenu (Kosovo), studirala je povijest i radi kao profesorica arheologije i povijesti starog vijeka na Sveučilištu u Prištini. Osim toga, dopredsjednica je P.E.N. centra Kosova i predsjedava Kosovskom vijeću za kulturno blago/ Kosovo Council for Cultural Heritage (KCCH). Bila je prva Albanka na Kosovu koja je objavila zbirku pjesama na albanskom jeziku. Svojom političkom aktivnošću Edi Shukriu pridonijela je i demokratskim procesima i nezavisnosti Kosova. Osnovala je Ženski forum LDK, bila je parlamentarna zastupnica, zamjenica ministrica vanjskih poslova, su-direktorica UNMIK-a, Odjela za kulturu i suosnivačica reformski orijentirane stranke ADK. Za svoju knjigu Dardania protourbane (1996.) dobila je Nagradu za znanost„Gani Bobi“, a za svoju zbirku poezije Nënqielli (1990.) nagradu Udruge albanskih pisaca s Kosova.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d