Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Puiu, Cătălina

puiu catalinaCătălina Puiu rođena je 1969., studirala je bugarski i rumunski jezik i književnost u Bukureštu te stekla zvanje magistra, a poslije i zvanje doktora slovenskih jezika i književnosti. Radi kao docentkinja za bugarski jezik i književnost na Univerzitetu u Bukureštu i koautorka je nekoliko naučnih publikacija i književnih antologija. Od 1998. je članica Društva rumunskih slavista. Cătălina Puiu prevodi s bugarskog na rumunski. Između ostalih prevela je djela Bojana Biolceva i Georgija Gospodinova.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d