Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Pod pritiskom

Hrsg. Dedović, Dragoslav.

dedovic pritisakAntologija je to sa 43 pripovijetke bosansko-hercegovačkih autora, između ostalih s djelima Aleksandara Hemona, Miljenka Jergovića, Vladimira Pištala, Josipa Mlakića, Nenada Veličkovića, Gorana Simića, Bjanke Alajbegović, Muharema Bazdulja i Damira Šabotića.

Antologija Pod pritiskom. Panorama savremene bosanskohercegovačke priče koju je uredio Dragoslav Dedović, u makedonskom prijevodu (probni ulomak) Katice Garoske Acevske s naslovom Под притисок. Панорама на современиот босанско-херцеговски расказ objavljena je kod izdavača Blesok iz Skopja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d