Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Assmann, Aleida

.

assmann aleida© Universität KonstanzAleida Assmann rođena je 1947. u Gadderbaumu, studirala je anglistiku i egiptologiju u Heidelbergu i Tübingenu. Habilitirala je 1992. i od 1993. profesorica je engleske književnosti i istorije književnosti na Univerzitetu u Konstanzu. Težišta njenog rada su istorijska antropologija medija, istorija čitanja te individualno i kulturalno sjećanje. Bila je gostujući profesor u Princetonu, Yaleu, Beču te Čikagu i objavila je mnogobrojne naučne radove. 1999. dobila je Nagradu za istraživanja na području humanističkih nauka Fondacijee Philip Morris. 2009. dobila je Nagradu za istraživanja Max Planck „Istorija + sjećanje“, Počasni prsten bečke lijekarske komore Watzlawick i počasnu doktorsku titulu Teološkog fakulteta u Oslu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d