Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ivanji, Ivan

ivanji ivanIvan Ivanji, pisac i prevodilac, rođen je 1929. u Zrenjaninu (Srbija) u jevrejskoj porodici. Od marta 1944. do aprilaa 1945. bio je u zatočen u koncentracionom logoru Auschwitz i Buchenwald. Nakon rata u Beogradu je studirao germanistiku. Radio je kao nastavnik, novinar, lektor u izdavaštvu, dramaturg, sekretar više beogradskih pozorišta, savjetnik ambasadora u Bonnu, bio je saradnik jugoslovenskog Ministarstva inostranihih poslova, Titov prevodilac te prevodilac jugoslovenskog državnog i partijskog vođstva. Od 1982. do 1988. bio je glavni sekretar Saveza književnika Jugoslavije. Ivan Ivanji objavljuje od 1951. najprije na srpskom, a zatim na njemačkom. S njemačkog na srpski preveo je između ostalih Güntera Grassa, Heinricha Bölla, Bertolta Brechta, Mila Dora, Karla Jaspersa, a sa srpskog na njemački: Danila Kiša, Davida Albaharija i Vidosava Srevanovića. Od 1992. živi u Beču i Beogradu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d