Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Естествен роман

Gospodinov, Georgi.

gospodinov romanS humorom i melanholijom ovaj zanimljiv eksperimentalni roman prepun početaka opisuje priču jednog preljuba, sjećanja na djetinjstvo, mladenačka iskustva i stvarnost devedesetih godina.

Естествен роман (naslov hrvatskog prijevoda: Prirodni roman) Georgija Gospodinova u albanskom je prijevodu (probni ulomak) Janke Selimija s naslovom Roman natyral objavljen kod izdavača Poeteka & Ideart iz Tirane, a u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Cătăline Puiuju s naslovom Un roman natural kod izdavača Cartier iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d