Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Pop, Ioana Cristina

pop ioanaIoana Cristina Pop rođena je u 1966. u Bukureštu, pohađala je u Varšavi Diplomatsku akademiju Njemačke Demokratske Republike (1973.-1977.) te Školu francuske diplomatije (1977.-1979.). U Rumuniji je nastavila školovanje na Njemačkom liceju u Bukureštu i na različitim umjetničkim licejima. Nakon toga studirala je orijentalistiku (japanski-engleski) na Univerzitetu u Bukureštu. Nakon studija boravila je kao stipendistkinja japanske fondacije Foundation Language Institute u Saitami. Ioana Cristina Pop radila je kao tumač za japanski, nastavnica na licejima, osnovnoškolska nastavnica na Njemačkom koledžu Goethe u Bukureštu te kao asistentkinja na Univerzitetu u Bukureštu. Prevodi s japanskog, njemačkog i francuskog, a piše pjesme i književne eseje. Među njenim prijevodima s njemačkog su i djela Huga von Hofmannsthala (Lucidor) [Lucidor] i Friedricha Dürrenmatta (Der Richter und sein Henker [Sudija i njegov krvnik]; Der Tunnell [Tunel])..

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d