Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Verescu, Dana

verescu_dana
Dana Verescu rođena je 1973. u Rumuniji, studirala je psihologiju u Bukureštu i 1998. stekla titulu master of arts za područje američkih kulturoloških studija. Od 2003. do 2007. prevela je pet knjiga  Carla Gustava Junga (Die Archetypen und das kollektive Unbewusste [Arhetipi i kolektivno nesvjesno], Psychopathologie der sogenannten okkulten Phänomena [Psihopatologija takozvanih okultnih fenomena], Psychogenese der Geisteskrankheiten [Psihogeneza duševnih bolesti], Mysterium coniunctionis - svezak I do III) te dva djela Wolfganga Mertensa (Einführung in die psychoanalytische Therapie [Uvod u psihoanalitičku terapiju] - svezak I i II). Od maja 2007. koordinatorka je biblioteke za psihologiju izdavačke kuće Nemira, za koju radi i kao prevoditeljka. Za istog izdavača prevela je knjige Gregoryja Bernsa, Cordelie Fine, Shere Hite, Philipa Zimbarda, Erica G. Wilsona i Alice Miller.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d