Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Tugendhat, Ernst

.

tugendhat_ernst
Ernst Tugendhat smatra se jednim od najvažnijih predstavnika jezičnoanalitičke filozofije u Njemačkoj. Rođen je 1930. u Brnu (Češkoj) u jevrejskoj porodici. S porodicom je 1938. emigrirao u Švajcarsku, a 1941. u Venezuelu. Studirao je klasičnu filologiju na Univerzitetu Stanford, a potom filozofiju u Freiburgu. 1966. habilitirao je u Tübingenu i do 1975. kao profesor filozofije predavao na Univerzitetu Heidelberg. Nakon toga bio je saradnik Instituta Max-Planck, a potom profesor filozofije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Potom su uslijedile gostujuće profesure u Santiagu de Chile, Konstanzu, Pragu, Gioâniai i Porto Alegru. 1999. Univerzitet u Tübingenu imenovao ga je honorarnim profesorom. 2005. dobio je titulu počasnog doktora Universidad Autónoma Madrid.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d