Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Minevski, Blaže

.

minevski_blaze
© Biljana Stankovska
Blaže Minevski rođen je 1961. Gevgeliji, a novinarstvo je studirao na Unverzitetu u Skoplju. Jedan je najpoznatijih makedonskih pisaca i od 1992. član Društva makedonskih pisaca. Osim novinarskih tekstova objavljuje romane, pripovijetke i drame. Za roman Нишан [Nišan] dobio je Nagradu „Stale Popov“ Društva makedonskih pisaca za najbolje prozno djelo, Nagradu za roman godine dnevnih novina Utrinski vesnik i Nagradu „13. November“ grada Skopja. Blaže Minevski zastupljen je u svim antologijama makedonske kratke pripovijetke koje su u posljednje vrijeme objavljene na engleskom, francuskom, srpskom, bugarskom, španjolskom, turskom i albanskom.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d