Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Brecht, Bertolt

.

brecht_bertolt
© Jörg Kolbe
Bertolt Brecht rođen je 1898. u Augsburgu, studirao je prirodne nauke, medicinu i književnost u Münchenu. Studij je morao prekinuti 1918., budući da su ga u jednom lazaretu u Augsburgu regrutovali kao vojnika u sanitetu. Već je tokom studija počeo pisati dramske komade. Od 1922. radio je kao dramaturg u Minhenskom komornom pozorištu. Od 1924. do 1926. bio je režiser u Njemačkom pozorištu u Berlinu. 1933. napušta Berlin i bježi preko Praga, Beča i Züricha u Dansku, gdje boravi slijedećih pet godina. Osim drama Brecht je pisao i eseje za nekoliko emigrantskih novina u Pragu, Parizu i Amsterdamu. 1948. iz egzila se vratio u Berlin, gdje je do smrti radio kao autor i režiser. Bertolt Brecht umro je 14. avgusta 1956. u Berlinu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d