Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Popovska, Slobodanka

popovska_slobodanka
Slobodanka Popovska rođena je 1944. u Skopju, studirala je germanistiku  u Skopju i Halleu. Nakon potresa 1963. godinu dana živjela je u Švicarskoj. Od 1968. radi kao bibliotekarka u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci „Sv. Kliment Ohridski“, gdje od 1994. vodi njemačku čitaonicu. Od 1978. Slobodanka Popovska prevela je mnogobrojne knjige s njemačkog na makedonski jezik, između ostalih, djela Ericha Fromma, B. Travena, Hermanna Hessea, Angele Sommer-Bodenburg, Ive Frenzela, Sigmunda Freuda,  Stefana Troebsta, Ödöna von Horvatha, Arthura Schnitzlera, Patricka Süskinda, Maxa Frischa, Davida Šalamuna, Elfriede Jelinek, Christe Wolf, Petera Sloterdijka, Theodora Mommsena, Pascala Merciera i Johana Petera Eckermanna.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d