Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Mercier, Pascal

.

mercier_pascal
© Peter Hassiepen
Pascal Mercier rođen je 1944. u Bernu pod imenom Peter Bieri, studirao je indologiju, anglistiku, filozofiju i grčki u Londonu i Heidelbergu. Nakon doktorata 1971. i istraživačkih boravaka u Berkeleyu i Harvardu (1973-1975) u Heidelbergu je habilitirao 1981. Do 1993. predavao je u Hamburgu, Heidelbergu, Berlinu, Bielefeldu i Marburgu. Od 1993. profesor je filozofije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Osim mnogobrojnih naučnih radova u kojima se bavi filozofijom duha, spoznajom i jezikom, objavio je pod pseudonimom Pascal Mercier nekoliko romana. 2004. postao je poznat zahvaljujući književnom bestseleru Nachtzug nach Lissabon [Noćni vlak za Lisabon].

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d