Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Rajčić, Dean

rajcic_dean
Dean Rajčić rođen je 1966. u Kopru (Slovenija), studirao je ekonomiju na Univerzitetu u Ljubljani. Nekoliko godina nakon studija odlučio je za život zarađivati književnim prevođenjem pa je najprije prevodio naučnu fantastiku i fantastične romane, između ostaloga i djela von Charlesa de Linta i Sherija Teppera. Danas uglavnom prevodi djela značajnih ili onih autora koji će to tek postati, i to s talijanskog, engleskog i bivšeg srpsko-hrvatskog jezičnog prostora. Neki od brojnih autora koje je preveo su djela D`Annunzija, Pasolinija, Morante, Levija, Meeka, Pekića, Basare i Spahića. Dean Rajčić živi i radi u Ljubljani.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d