Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Duraković, Irma

durakovic_irma
Irma Duraković rođena je 1983. u Sarajevu, studirala je germanistiku i filmsku istoriju u Sarajevu i Beču. Trenutno radi na svom doktoratu s temom „Snovi moderne. Koncepti snova u njemačkoj književnosti oko 1900“. Njezino naučno zanimanje usmjereno je na njemačku i austrijsku književnost 19. i 20. vijeka, književnost i vizualne umjetnosti te istoriju i teoriju filma. Osim što objavljuje naučne radove Irma Duraković bavi se književnim prevođenjem s njemačkog na bosanski. Dosad je prevela zbirku bosanskih narodnih bajki, pripovijetku Huga von Hofmannsthala i roman Nachts unter der steinernen Brücke Lea Perutza.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d