Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Разлике

Petrović, Goran.

petrovic_razlikeŠto je iza zida? Može li olovka izdržati težinu čovjekova tijela? Ima li i na nebu posvuda zalijepljenih žvakaćih guma? Imamo li dovoljno aluminijske folije? Ko je ono u pozadini, ko je onaj starac na terasi? Kamo nestaje tolika muzika, koliko još treba da nas čuje Bog? Zbirka je to pripovijedaka koja čitaoca osvaja svojim jedinstvenim jednostavnim stilom. Pripovijetke su neka vrsta autobiografskih priča, ali u sebi skrivaju pojedinačne biografije.

Zbirka Разлике [Razlike] Gorana Petrovića u bugarskom je prijevodu (probni ulomak) Zhele Georgijeve s naslovom Разлики objavljen kod izdavača Stigmati iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d