Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Manov, Bojidar

manov_bojidar
Prof. Dr. Bojidar Manov rođen je 1947. u Sofiji, filmski je kritičar i novinar. Predaje na Novom bugarskom univerzitetu i vodi Katedru za filmske studije na Nacionalnoj akademiji za dramsku i filmsku umjetnost u Sofiji. Od 2001. do 2005. bio je dopredsjednik Međunarodnog udruženju filmskih kritičara FIPRESCI. Bojidar Manov objavio je niz naučnih djela. Uz sklopu programa TRADUKIJEVE finansijske podrške preveo je roman Разговор со Спиноза Gocea Smilevskog s makedonskog na bugarski. 

partneri u projektu

traduki partners 2014 d