Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Smilevski, Goce

.

smilevski_goce
© Galia Yotova
Goce Smilevski rođen je 1975, studirao je književnost i komparativnu književnost u Skopju, češki jezik i književnost u Pragu i Genderu i kulturalne studije na Srednjoevrospkom univerzitetu u Budimpešti. Živi i radi kao slobodni pisac u Skopju,  a objavljuje prozu, dramske komade, eseje i književne kritike. Njegov prvi roman (Планетата на неискуството) objavljen je 2000. Za svoj književni rad mnogostruko je nagrađivan: Između ostaloga 2006. pobijedio je na takmičenju za dramski komad austrijskog i makedonskog P.E.N. centra, a 2010. za roman Сестрата на Зигмунд Фројд dobio je književnu nagradu Evropske unije.

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d