Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Manea, Norman

.

manea_norman
© privat

Norman Manea rođen je 1936. u Suceavi (Rumunska); kao dijete je deportovan u koncentracioni logor u Ukrajini, nakon čega se 1945. s preživjelima članovima porodice vraća u Rumuniju. Studirao je na Visokoj tehničkoj školi i najprije je radio kao građevinski inženjer u vodoprivredi. 1966. objavio je prvu pripovijetku koja je odmah zabranjena. 1974. počeo je raditi kao slobodni pisac i 1986. emigrirao je u New York, gdje je na Univerzitetu Bard kao profesor na Odsjeku evropskih studija i evropske kulture. Norman Manea dobio je niz međunarodnih nagrada i smatra se najprevođenijim rumunskim piscem. Njegovi kritičari najčešće ga uspoređuju s Kafkom, Joyceom i Musilom.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d