Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Sjajno mjesto za nesreću

Karakaš, Damir.

karakas_sjajnoU ovom autobiografskom romanu autor pripovijeda o vremenu kad je pokušao ostvariti svoj „francuski san“. Dok većina Francuza na njega gleda kao na vagabunda i ne prihvaća ga, protagonist se hrabro nosi sa svakodnevicom, okružen ljudima na rubu kriminala i društva, pretežno strancima iz Istočne Evrope i neevropskih zemalja. Uprkos autorovom optimizmu, čitatalac osjeća njegovo sve veće očajanje: Pariz se doima ksenofobnim gradom u kojem su vladajući političari i Le Pen ostavili dubok trag.

Roman Sjajno mjesto za nesreću Damira Karakaša u makedonskom prevodu (probni odlomak ) LenčeToseve pod naslovom Сјајно место за несреќа objavljen je kod izdavača Makedonska reč iz Skoplja, a u njemačkom prevodu  (probni odlomak) Alide Bremer pod naslovom Ein herrliche Ort für das Unglück kod izdavača DittrichVerlag iz Berlina.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d