Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Toseva, Lenče

toseva_lence
Lenče Toseva rođena je 1976. u Svetom Nikoli (Makedonija), prevodi s bugarskog, srpskog, hrvatskog, bosanskog i ruskog na makedonski. 2009. dobila je nagradu  Makedonskog društva književnih prevodilaca „Zlatno pero“. Od njezinih dosadašnjih prijevoda valja spomenuti djela Jana Jazova, Jurija Boreva, Lao-Tsea, Drage Glamuzine, Ivice Prtenjače, Roberta Perišića, Matka Sršena, Marka Vidojkovića, Romana Simića, Bekima Sejranovića, Damira Karakaša i Henrika Ibsena.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d