Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Karakaš, Damir

.

karakas_damir
© Gordan Mehkek
Damir Karakaš rođen je 1967. u Plašćici (Lici, Hrvatskoj), studirao je agronomiju, pravo i novinarstvo u Zagrebu Na početku je radio za novine Večernji list, a poslije je radio kao ratni izvještač u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. 2001. otišao je u Francusku gdje je pet godina živio od sviranja harmonike i na Sorbonni započeo studij francuskog. Damir Karakaš objavio je nekoliko knjiga, između ostaloga i romane, pripovijetke i knjigu putopisne proze. 2008. prema njegovoj zbirci pripovijedaka u režiji Dalibora Matanića snimljen je film  Kino Lika koji je i nagrađivan. Osim toga, niz njegovih djela poslužilo je kao inspiracija za mnoge dramske komade. Neke njegove pripovijetke prevedene su na francuski i engleski. Danas Damir Karakaš živi u Parizu i Zagrebu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d