Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Brunnbauer, Ulf

.

brunnbauer_ulf
Ulf Brunnbauer rođen je 1970. u Linzu, studirao je istoriju, rusku filologiju, sociologiju i ekonomiju u Gracu i Moskvi. 1999. doktorirao je na Univerzitetu u Grazu gdje je radio kao naučni suradnik na Katedri za istoriju Jugoistočne Evrope, a poslije  kao lektor na Institutu za istoriju. 2001. predavao je kao gostujući profesor u Skopju (Makedonija), 2003. na Sveučilištu Veliko Tarnovo (Bugarska) i 2006. na Univerzitetu Zapad u Temišvaru (Rumunija). Od 2003. Ulf Brunnbauer naučni je asistent na Institutu za Istočnu Evropu na Slobodnom univerzitetu u  Berlinu, na kojem je 2007. stekao profesuru.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d