Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Knežević, Snješka

knezevic_snjeska

Snješka Knežević rođena je 1938. u Zagrebu gdje je studirala istoriju umjetnosti i njemački jezik. 1962. počela je raditi na Radio Zagrebu i istovremeno objavljivati  članke o arhitekturi, urbanizmu i zaštiti spomenika. 1990. odlazi s Radija da bi se kao vanjska saradnica Instituta za istoriju umjetnosti posvetila naučnom radu. 1994. doktorirala je radom s područja istorije umjetnosti. Od 2000. predaje istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 2002. i na Arhitektonskom fakultetu. Snješka Knežević je od 1964. članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Osim toga je i članica hrvatskog PEN-a, Društva novinara i Društva istoričara umjetnosti. Prevodi prozu, drame, poeziju i djela s područja istorije umjetnosti. U njene prijevode ubrajaju se djela Waltera Benjamina, Hermanna Brocha, Petera Handkea, Ulricha Plenzdorfa, Bertolta Brechta, Ödöna von Horvatha, Theodora Adorna, Ernsta Blocha, Alfreda Döblina, Güntera Grassa, Franza Kafke i Thomasa Bernharda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d