Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Oroschakoff, Haralampi G.

.

oroschakoff_haralampi
© Diana von Hohenthal
Haralampi G. Oroschakoff rođen je 1955. u Sofiji, potiče iz stare ruske porodice. Odrastao je u Beču i Cannesu, a nakon mnogo godina živi u Münchenu, a trenutno u Berlinu i na Azurnoj obali.  Od 1981. djeluje kao slikar crtač i pisac te svojim instalacijama stiče slavu  na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Nakon pada Berlinskog zida kao „čovjek između dvaju svjetova“ posvetio se intenzivnije književnosti i međukulturalnim-teoretskim raspravama. Haralampi G. Oroschakoff objavio je mnogobrojne tekstove u novinama i časopisima te više knjiga. 2007. je nakon desetogodišnjeg rada objavljena njegova porodična saga Afera Battenberg.

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d