Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Dimova, Ana

dimova_ana
Ana Dimova rođena je 1947. u  Svilengradu (Bugarska), studirala je germanistiku u Sofiji. 1979. doktorirala je na području germanističke i kontrastivne lingvistike na Univerzitetu u Leipzigu. 2006. habilitirala je s radom s područja nauke o prevođenju. Ana Dimova profesorica je germanističke lingvistike i nauke o prevođenju na Univerzitetu Šumen i predaje nauku o prevođenju na Univerzitetu u Velikom Tarnovu.Prijevodi: Karl Kraus (Aforizmi i eseji), Joseph Roth (Kapucinska grobnica i druge pripovijetke), Ernst Weiss (Siromašni rasipnik), Christoph Ransmayr (Posljednji svijet), Jan Assmann (Kulturalno pamćenje), Paul Celan (Ničija ruža), Haralampi G. Oroschakoff (Afera Battenberg) i drugi.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d