Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Madžirov, Nikola

madzirov_nikolaNikola Madžirov, rođen 1973. u Strumici (Makedonija), spada u vrhunske liričare svoje zemlje. Objavljuje pjesme, eseje i književne prevode i jedan je od koordinatora međunarodne mreže Lyrikline. Njegova djela su prevedena na četrdeset jezika. Njemački časopis Der Spiegel je uporedio kvalitet njegove lirike sa lirikom Tomasa Tranštermera. Aranžmane za njegove pjesme su napisali italijanski kompozitor Angelo Inglese i američki džez muzičar Oliver Lake. Za zbirku poezije Преместен камен (2007) dobija nagradu Hubert Burda. Mnogobrojne međunarodne nagrade i stipendije svjedoče o važnosti njegovog stvaralaštva.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d