Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Belting, Hans

.

belting_hans
Hans Belting rođen je 1935. u Andernachu, studirao je istoriju umjetnosti u Mainzu i Rimu. Nakon doktorata u Mainzu predavao je na Univerzitetima u Heidelbergu i Münchenu te na Visokoj školi za umjetničko oblikovanje u Karlsruheu, u čijem je osnivanju učestvovao 1992.  2003. držao je Evropsku katedru na Collège de France u Parizu. Od 2004. do 2007. vodio je Međunarodni centar za kulturalne nauke u Beču. Hans Belting član je različitih akademija za nauku u Njemačkoj i SAD-u te je član Reda za zasluge u nauci i umjetnosti. Objavio je mnogobrojna djela koja su prevedena na više od deset jezika.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d