Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Perić, Boris

boris_peric

Boris Perić rođen je 1966. u  Varaždinu (Hrvatska), studirao je germanistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pisac je, književni prevodilac i kao novinar piše za razne hrvatske i inostrane novine, časopise i magazine. Osim mnogobrojnih vlastitih knjiga objavio je mnoštvo prijevoda, između ostalih, prijevode djela Martina Heideggera, Petera Handkea, Hermanna Hessea, Thomasa Bernharda, Güntera Grassa, Inga Schulza, Karla Jaspera, Arthura Schnitzlera, Johanne Spyri, Heinza Hegera, Norberta Gstreina, Juliana Nida-Rümelina, Norberta Eliasa, Thomasa Brussiga, Leopolda Sachera Masocha, Romana Guardinija, Doris Dörrie, Josepha Rotha, Gabriela Loidolta i Markusa Jaroschke. Boris Perić član je Hrvatskog društva pisaca (HDP) i Društva hrvatskih književnika (DHK). Živi i radi u Zagrebu.