Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Vevar, Štefan

vevar_stefan
Štefan Vevar rođen je 1953 u Slovenj Gradecu (Slovenija), studirao je germanistiku i anglistiku u Ljubljani. Preveo je mnogobrojne klasike (Goethea, Schillera, Novalisa, Heinea, Stiftera, Fontanea, Musila, Kafku, Dürrenmatta, Grassa, Hermanna Brocha, Heinera Müllera, Jureka Beckera, Ericha Frieda, Christopha Ransmayra, W. M. Sebalda, Sten Nadolnyja, Arna Geigera), objavio članke i predgovore o njemačkoj književnosti te priloge o teoriji i kritici prevođenja. 1999. za svoj prijevod Goetheova Naukovanja Wilhelma Meistera dobio je slovenačku nacionalnu nagradu za književno prevođenje. U ožujku 2011. doktorirao je s doktorskim radom: Das Phänomen Goethe: Seine Ästhetik und Poetik zwischen dem Original und der slowenischen Übersetzung/Fenomen Goethe: Njegova estetika između originala i slovenačkog prijevoda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d