Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ghiman, Lorin

ghiman_lorinLorin Ghiman, rođen 1977. u Baia Mare (Rumunija), je studirao ekologiju u Baia Mareu i Klaustal-Celerfeldu (Njemačka) i filozofiju u Cluj-Napoci, gdje je 2015. doktorirao. Živi i radi kao samostalni istraživač, prevodilac i publicista u Cluju. Među njegovim prevodima su djela Waltera Benjamina, Hansa Ursa von Balthasara, Günthera Andersa i Boris Groya. Suosnivač je rumunskog Društva književnih prevodilaca ARTLIT.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d