Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse

Nöstlinger, Christine.

noestlinger_konradGospođu Bartolotti djeca baš i ne zanimaju. Zato je zinula od čuda kada poštom dobiva sina: Konrada. Konrada joj doista dostavljaju u limenci! On je grozno uredan i gotovo savršen, dok je gospođa Bartolotti krajnje haotična. Zato se to dvoje najprije mora priviknuti jedno na drugo. Ali tada ga gospođa Bartoltti toliko zavoli da ga više nikada ne želi vratiti, iako ga grozni ljudi iz fabrike konzervi već traže…

Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse Christine Nöstlinger u bosanskom prevodu Miše Ešića pod naslovom Konrad ili dijete iz konzerve objavljen je kod izdavača Bosanska riječ iz Tuzle, u bugarskom prevodu (probni odlomak) Vasilke Vancheve pod naslovom Конрад или Детето от консервена такутия kod izdavača EMAS iz Sofije, a u makedonskom prevodu (probni odlomak) Zorice Nikolovske pod naslovom Конрад или момчето од конзерва kod izdavača Ikona iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d