Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Илуминации

Benjamin, Walter.

benjamin_illuminationenNa osnovi Ausgewählten Schriften [Odabranih spisa ] Waltera Benjamina (Suhrkamp 1972, 1974, 1977) prevoditeljka Katerina Josifoska sastavila je izbor najznačajnijih eseja ovog autora, koji se sada zahvaljujući tom prijevodu prvi put mogu čitati i na makedonskom jeziku. Benjaminova proza ne može se etiketirati, niti svesti ni na kakvu formulu: ona obuhvata sve književne forme, od duboke naučne rasprave do "misaone slike " i britkih aforizama.

Odabir eseja Илуминации [Iluminacije] Waltera Benjamina izašao je kod izdavača Ili-ili iz Skopja. S njemačkog odabrala i prevela na makedonski Katerina Josifoska (probni ulomak).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d