Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Cvetkoski, Vladimir

cvetkovski_vladimir
Vladimir Cvetkoski rođen je 1981. u Skopju, studirao je engleski jezik i britansku kulturu (B.A.) i 2009. Na Univerzitetu u Skopju stekao zvanje mastera u filološkim naukama. Od 2003-2006 radio je kao prevodilac u firmi Image PR Productions. Od 2007. urednik je u izdavačkoj kući Makavej iz Skopja, a osim toga od 2010. predaje kao asistent na International Balkan University. Vladimir Cvetkoski je nagrađivani esejist i suosnivač književnog časopisa Knizevno Zitie. Govori engleski, bugarski, španski i srpski, a, između ostalog, preveo je na makedonski djela Charlesa Bukowskog, Kazua Ishiguroa, T.S. Eliota, Jacquesa Derride, Johna Hutchinsona, Leopolda Garcíe-Alas y Ureña, Stojana Christova, Dimitrija Obolenskija, Rudyarda Kiplinga, Ezra Pounda i Angela Wagensteina.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d