Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Mladenović, Dragana

.

mladenovic_dragana
© Nebojša Babić
Dragana Mladenović rođena je 1977. u Frankenbergu, studirala je srpsku književnost i komparativnu književnost i trenutno piše doktorat na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2003. objavljeno je šest njenih nagrađenih zbirki pjesama u kojima se autorka bavi utopijskim vizijama, državotvornim idejama, njihovim ostvarivanjem te mogućim neostvarivanjem zbog ljudske prirode i neizbježne katastrofe.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.