Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Mladenović, Dragana

.

mladenovic_dragana
© Nebojša Babić
Dragana Mladenović rođena je 1977. u Frankenbergu, studirala je srpsku književnost i komparativnu književnost i trenutno piše doktorat na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2003. objavljeno je šest njenih nagrađenih zbirki pjesama u kojima se autorka bavi utopijskim vizijama, državotvornim idejama, njihovim ostvarivanjem te mogućim neostvarivanjem zbog ljudske prirode i neizbježne katastrofe.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d