Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Der Engel und der rote Hund

ur. Richter, Angela .

richter_engelSrpska književnost šarena je i živa. To dokazuju pripovijetke u ovoj zbirci. One svjedoče o neuništivosti velikih književnih tema i kreativnosti autora koji neprestano nalaze nove izražajne forme – baš one o začuđujućoj raznolikosti srpske književnosti.

Zbirka Der Engel und der rote Hund: Kurzprosa aus Serbien [Anđeo i crveni pas: kratka proza iz Srbije], čija je urednica Angela Richter, objavljena je kod izdavača Edition Noack & Block iz Berlina (probni ulomak ).

Autori-ke: Jelena Lengold, Vladimir Pištalo, Saša Ilić, Ljubica Arsić, Đorđe Jakov, Jovica Aćin, Zoran Ćirić, Srđan V. Tešin, Igor Marojević, Milica Mićić-Dimovska, Biljana Kosmogina, Ljiljana Đurđić, Vule Žurić, Sreten Ugričić, Laslo Blašković, Mihajlo Spasojević, Marko Vidojković, Sava Damjanov, Vladimir Arsenijević.

Na njemački preveli: Eva Kowollik, Arno Trültzsch, Luise Günther, Martha Stellmacher, Anne Stübiger, Nathalie Bönecke, Katja Wadewitz, Ildiko Hufendiek, Thomas Dietze, Angela Peschel, Nataša Randjelović, Christin Schulze, Kristina Zrno, Angela Richter

partneri u projektu

traduki partners 2014 d