Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Nakjuče

Aleksić, Dragan.

aleksic_nakjucePovijest je to jednog djetinjstva u svijetu koji je doživio svoj kraj, u zaštitničkom okruženju porodice, roditelja, braće i sestara, te mnogobrojnih tetaka i stričeva. Ti naizgled nevažni svakodnevni prizori – kupovina, pranje, kolinje, šetnje, vožnja kočijom ili dječje švrljanje susjedstvom – približavaju nam autorove osjećaje i sjećanja.

Nakjuče Dragana Aleksića je u njemačkom prijevodu (probni ulomak ) Mirjane Wittmann i Klausa Wittmanna s naslovom Vorvorgestern objavljen kod izdavača Matthes & Seitz iz Berlina.

Recenzije: Zeit Online, Deutschlandradio, Arte, NZZ, Kultiversum

partneri u projektu

traduki partners 2014 d