Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Stücke aus Serbien

Srbljanović, Biljana;Marković, Milena;Pelević, Maja.

srbljanovic_heuschreckenU Srbiji, tradicionalno patrijarhalnoj zemlji, žene su posljednjih godina osvojile pozorišne scene. U ovoj su zbirci predstavljene tri najuspješnije autorke. Njihovi komadi pripovijedaju o lomovima u njihovoj zemlji i duhovima prošlosti, no prije svega pripovijedaju o ljudima koji pod pritiskom uspjeha bivaju izopšteni ili pak moraju preuzeti potpuno nove uloge, pa tako nipošto ne opisuju samo društvenu situaciju u Srbiji.

Biljana Srbljanović: Heuschrecken / Milena Marković: Der Wald leuchtet / Maja Pelević: Orangenhaut: Stücke aus Serbien izašli su kod izdavača Henschel Schauspiel iz Berlina (originalni naslovi: Skakavci Biljane Srbljanović, Šuma blista Milene Marković, Pomorandžina kora Maje Pelević). Prijevod sa srpskog na njemački: Mirjana Wittmann i Klaus Wittmann (probni ulomak ).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d