Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Marković, Milena

.

markovic_milena© Nebojsa Babic/literatur.rs
Milena Marković rođena je 1974. u Beogradu, piše dramske komade i scenarije, u Srbiji je poznata i kao pjesnikinja. Prodor na međunarodnoj sceni kao dramaturginja je postigla komadom Šine, koji je od svoje praizvedbe od 2002. postavljen na mnogim inostranim i domaćim scenama i nagrađen mnoštvom nagrada. Prikazivanje njenih komada Brod za lutke i Šuma blista na međunarodnim su festivalima doživjeli veliki uspjeh. Osim što se bavi spisateljskim radom, na jednoj privatnoj visokoj školi predaje scensko pisanje. Milena Marković živi u Beogradu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d