Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Timm, Uwe

.

timm_uwe
© juergen-bauer.com
Uwe Timm rođen je 30. marta 1940. u Hamburgu. Nakon osnovne škole završio je krznarski zanat, a zatim počeo pohađati večernju gimnaziju u Braunschweigu. Maturirao je 1963. Nakon toga započinje studij germanistike i filozofije u Münchenu i Parizu. Od 1967./68. politički aktivan u Njemačkom socijalističkom savezu studenata (SDS). 1971. doktorirao s radom o Problemu apsurdnosti kod Camusa. 1970.-1972. studij sociologije i ekonomije u Münchenu. Od 1971. slobodni pisac. 1971./72. osnovao je Wortgruppe München i bio suizdavač časopisa Literarische Hefte. Od 1972. - 1982. izdavao je Autorsku ediciju. 1981. writer- in- residence na Univerzitetu u Warwicku,Velika Britanija. 1981.-1983. boravak u Rimu. 1991./92. u Paderbornu dobiva docentsko mjesto za gostujuće pisce. Od jeseni 1994. redovni je član Njemačke akademije za jezik i poeziju, u Darmstadtu, PEN-a Savezne Republike Njemačke i Akademije umjetnosti.

Danas živi kao slobodni pisac u Münchenu i Berlinu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d