Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Pelević, Maja

.

pelevic_maja
© privat/literatur.rs
Maja Pelević rođena je 1981. u Beogradu, studirala je teatrologiju i tri je godine radila kao dramaturginja u Beogradskom narodnom pozorištu. Urednica je teatrološkog časopisa „Scena“ i koautorka jedne internetske platforme za novije srpske dramske komade. Kao autorka vrlo je popularna u Srbiji, njezini komadi se puno izvode i mnogostruko su nagrađivani, pa je tako dramski komad Orangenhaut [Pomorandžina koža] 2010. na Pozorišnom festivalu u Novom Sadu nagrađen kao najbolji savremeni dramski komad godine. I na međunarodnoj sceni njeni komadi privlače pažnju, komad Orangenhaut je već preveden na mnoge jezike. Maja Pelević živi u Beogradu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d