Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Srbljanović, Biljana

.

srbljanovic_biljana
© Струјајое
Biljana Srbljanović rođena je 1970. u Stockholmu, piše od 1995. dramske komade  i već je sa svoja prva dva dramska djela Beogradska trilogija i Porodične priče postigla veliki pozorišni uspjeh. I slijedeći njezini komadi doživjeli su veliki uspjeh, od kojih su mnogobrojni inscenirani, doživjeli ponovljene pozive na međunarodne festivale, postavljeni u uglednim njemačkim pozorištima, te nagrađeni nagradama kao što su nagrada Ernst Toller i „Europe Prize New Theatrical Realities“ (Premio Europa). Do danas su njezini komadi diljem svijeta postavljeni na više od 100 pozorišnih scena. Biljana Srbljanović živi u Beogradu i Parizu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d