Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Safranski, Rüdiger

.

safranski_ruediger
© juergen-bauer.com
Rüdiger Safranski rođen je 1945. u Rottweilu, studirao je germanistiku, filozofiju i istoriju umjetnosti. 1976. doktorirao je  germanistiku i filozofiju. Od 1972. do 1977. radio je kao naučni asistent na Katedri germanistike Slobodnog univerziteta u Berlinu, a od 1977. do 1984. kao predavač za obrazovanje odraslih. Do 1981. bio je suizdavač i urednik kulturno-političkog časopisa Berliner Hefte [Berlinske bilježnice], u kojem je objavljivao eseje o književnosti, politici i filozofije. Rüdiger Safranski živi od 1985. kao slobodni autor u Berlinu. Zajedno s Peterom Sloterdijkom domaćin je emisije „Filozofski kvartet " na televizijskom programu ZDF-u. Nagrade: nagrade Lajpciškog književnog sajma (2005), Hölderlinova nagrada (2006).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d