Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Richter, Angela

richter_angela
Angela Richter rođena je 1952. u Dresdenu, nakon stručne srednje škole upisala je srpsko-hrvatski i ruski jezik u sklopu studija za simultane tumače i prevoditelje na Univerzitetu Humboldt u Berlinu. Od 1975. do 1978. započela je književnoistraživački studij u Beogradu i Berlinu. Doktorirala je 1980. a habilitirala 1991. s temom iz srpske proze nakon 1945. Do imenovanja na Univerzitetu Martin Luther u Halleu-Wittenbergu za profesora jugoslavistike radila je na Univerzitetu Humboldt. S književnim se prevođenjem počela baviti 1979. u sklopu rada na antologiji Erkundungen. 28 jugoslawische Erzähler (Herausgeberin: B. Antkowiak [Izviđanja. 28 jugoslovenskih pripovjedača, izdavač: B. Antkowiak]). 2011. izdala je antologiju Der Engel und der rote Hund [Anđeo i crveni pas ] sa srpskom kratkom prozom.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d